www.plewseengern.com,  สิ่งแวดล้อม

“ส.ส.อัครวัฒน์” สมุทรปราการ เขต 1 พปชร. เปิดสัมมนาบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียชุมชนฯ มุ่งนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก้ปัญหา ชี้เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุคภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ

นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาน้ำเสียชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมาก ผลจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ไม่ตระหนัก และขาดจิตสำนึก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบ้านเรือนทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และระบบนิ เวศน์ที่เคยอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ

“ผมถือว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องร่วมกันแก้ไข โดยภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน หาใช่ปัญหาที่จะแก้ไขโดยจังหวัดสมุทรปราการแต่เพียงลำพัง เพราะต้องพิจารณาให้รอบคอบ รอบด้าน รวมทั้งต้องนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน” นายอัครวัฒน์ กล่าว


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *