www.plewseengern.com,  วัฒนธรรม,  แรงงาน

นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการจ้างงานนิสิต/นักศึกษา จบใหม่ ย้ำเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต

22 กันยายน 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จัดโดยกระทรวงแรงงาน

และการจัดกิจกรรมงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมกลุ่มตัวแทนนิสิตนักศึกษา นำนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ส่งเสริมการจ้างงานให้แก่นิสิต นักศึกษา จบใหม่และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ภายใต้มาตรการเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของนายจ้างและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ Co-Payment

โดยนายกรัฐมนตรีชมการสาธิตวิธีการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหาลูกจ้าง และสำหรับผู้ว่างงานที่ต้องการสมัครงาน

โอกาสนี้ นางสาวรุจิกร ศรีงาม ตัวแทนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา จบใหม่ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปวช. และ ปวส. ให้เข้าถึงโอกาสในการมีงานทำ สร้างรายได้ ได้ทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ


นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาการว่างงานของนิสิต นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งต้องการเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งงานด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือช่วยรัฐบาลส่งเสริมการจ้างงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ งาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.ย. 63 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (Hall EH 98 – 99)

จากนั้น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำนายกรัฐมนตรีชมกิจกรรมงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ

โอกาสนี้ ศิลปินรุ่นเยาว์ได้แสดงเครื่องดนตรี “พิณ” พร้อมกล่าว “ลุง ประยุทธ์ฯ สู้ สู้” ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการทำงานเพื่อประเทศไทย

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เยาวชนและคนรุ่นใหม่ล้วนเป็นอนาคตของชาติ จะต้องช่วยกัน รักษา สืบสาน และส่งต่ออัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย จากรุ่นสู่รุ่น  โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ รัฐบาลก็จะต้องสนับสนุนให้มีงานทำ เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน มั่นใจประเทศไทยมีจะต้องดีและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *