การเมือง

“ส.ส.อนันต์” กำแพงเพชร เขต 3 พปชร.ในฐานะ กมธ.กิจการสภา ลงพื้นที่อ.คลองลาน รับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่ดินทำกินของประชาชน ยืนยันไม่หยุดนิ่งที่จะทำงานเพื่อประชาชน

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.จังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ แสงนาค รองประธาน กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นหอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน จัดสัมนาบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกมธ.กับการแก้ไขปัญหาของประชาชน ร่วมกับนายอำเภอคลองลาน ผู้นำชุมชน นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เชิงลึก

จากการรับฟังปัญหาพบว่า ปัญหาที่ดินทำกิน เป็นปัญหาหลักของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่นๆ แต่สิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ทำกินนั้นยังเป็นพื้นที่ป่าสงวน และบางรายก็ยังถือสิทธิ์โฉนด สปก. ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ทำให้ปัญหาการครอบครองสิทธิ์ เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ประกอบอาชีพ

อีกทั้งพื้นที่คลองลานนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพขร ประเด็นการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญที่ต้องมีการพูดคุยเพื่อนำไปเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขผลักดัน

นายอนันต์ ระบุว่าจากการลงพื้นที่ทุกครั้ง ตนเองจะรับทราบปัญหาต่างๆ ทั้งการทำกิน ปัญหาปากท้อง การดำรงชีวิต ร่วมถึงระบบธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งยอมรับว่าหนักจริง เพราะยังเจอปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 กระทบด้วย

ทั้งนี้การได้พบกับประชาชนยังจะเป็นการสะท้อนไปถึงรัฐบาล ให้รีบแก้ไข้ และสนับสนุนในทุกประเด็นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน เมื่อตนเองเข้ามาทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนแล้ว จะไม่ยอมหยุดนิ่งที่จะทำงานเพื่อประชาชน


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *