www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย วันที่ 22 กันยายน 2563 ติดเชื้อใหม่ 5 ราย จากอินเดีย 4 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (อินเดีย 4 ราย, สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย) ทุกรายเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ และสถานกักตัวที่รัฐกำหนด

มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,343 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.22 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 109 ราย หรือร้อยละ 3.1 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,511 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก
อินเดีย 4 ราย ทุกรายมีสัญชาติอินเดีย เป็นหญิงอายุ 7 เดือน และ 30 ปี และชายอายุ 36 ปี ทั้ง 3 รายเป็นครอบครัวเดียวกัน มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  อีกรายเป็นชายอายุ 62 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ทุกรายเดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 16 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 19 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย เป็นหญิง สัญชาติไทย อายุ 44 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 16 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ที่จังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 19 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 สะสมของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ติดเชื้อพบว่า กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี มีการติดเชื้อรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 และส่วนมากจะเป็นผู้ที่ไม่แสดงอาการ ที่สำคัญกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตประจำวันอยู่นอกบ้านเพื่อเรียน ทำงาน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะนำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้อื่นหรือคนในครอบครัวโดยไม่รู้ตัว


ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำเสมอว่าการที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม ขอให้ทุกคนอย่าประมาท เคร่งครัดการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นเท่าที่จะทำได้ และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการผ่าน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพราะหากพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจและเฝ้าระวังโรค
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังมีความห่วงใยสุขภาพของผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมเมื่อวันที่ 19-20 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง เมื่อป่วยอาจไม่แสดงอาการ จึงขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการ ไข้ ไอเจ็บคอ น้ำมูก การรับรส/ กลิ่นลดลง อย่าปล่อยไว้ให้รีบไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากกลุ่มนี้หากป่วยจะมีอาการรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *