www.plewseengern.com,  การเมือง

“5 ขุนพล รปช.” จับมือย้ำจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข รธน. ต่อประธานรัฐสภา – ด้านโฆษกพรรค ขอเพิ่มเวลาอภิปราย แม้มี 5 เสียง ก็ควรได้เวลาเท่ากันกับอีกฝ่ายที่เห็นด้วย

นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.พรรครวมพลังประชาชาติไทย ในฐานะโฆษกพรรค ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เกี่ยวกับจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งวันนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล แต่เป็นเรื่องของฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ จากที่พรรครวมพลังประชาชาติไทยได้เคยมีมติว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นฉบับที่ดีฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากความขัดแย้งร่วมกว่า 10 ปี และรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศ ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

วันนี้ถึงแม้ว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่วันนี้ไม่ใช่การพิจารณางบประมาณแผ่นดินที่จำเป็นต้องเคารพมติวิปรัฐบาล และมองว่าการจัดสรรเวลาในการอภิปรายนั้นต้องจัดสรรตามหลักการระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข เพราะถึงแม้ว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยจะมี ส.ส.เพียง 5 เสียง แต่ก็ควรได้รับการจัดสรรเวลาเท่าๆ กับพรรคที่เห็นด้วยกับการแก้ไข


ส.ส.เขตรัฐ ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ ม.77 และ ม.78 ซึ่งพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้มีการศึกษาร่างแก้ไขทั้ง 6 ที่จะมีการแก้ไข และมีความคิดเห็นว่าโดยนัยยะของ ม.77 วรรค 2 มีใจความสำคัญ 3 ข้อ คือ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ก่อนการตรากฎหมาย การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน และการนำความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบมาประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นฉบับที่มีประชาชน จำนวน 16.8 ล้านคน ร่วมกันลงมติรับร่าง

โดยหากเปรียบเทียบเป็นจำนวน ส.ส.ในการเลือกตั้งตามสัดส่วนแล้ว เทียบได้กับ ส.ส.ประมาณ 240 กว่าคน ดังนั้นขอให้ติดตามการอภิปรายของ ส.ส.พรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น มุมมอง และแง่คิด และขอทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรที่ประชาชนได้มอบหมายให้ในสภาฯ ทรงเกียรติแห่งนี้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *