www.plewseengern.com,  กลาโหม

กองทัพบก จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๕ น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเข้าร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยประกอบด้วย พิธีกองทหารเกียรติยศ รับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ โถงทางลาดอาคาร ๑ กองบัญชาการกองทัพบก

จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพล (อัตราพลเอก (พิเศษ)) ที่เกษียณอายุราชการ กระทำพิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

เสร็จแล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งมีนักเรียนนายร้อย ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ กองพัน กองพันละ ๑๖๖ นาย หมู่ธงประจำหน่วย ๘๘ ธง จากส่วนราชการในกองทัพบก ประกอบด้วย ส่วนราชการ ส่วนบัญชาการ, ส่วนกำลังรบ, ส่วนสนับสนุนการรบ, ส่วนส่งกำลังบำรุง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม และส่วนพัฒนาประเทศ ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

ผู้แทนนักเรียนนายร้อย จะกล่าวตั้งปณิธาน “เดินตามรอยเท้า” และผู้ร่วมพิธีทั้งหมด จะร้องเพลง “รั้วแดงกำแพงเหลือง และมนต์มัฆวาน” หลังจากนั้นกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบก จะเข้าแถวรายทาง ตั้งแต่หลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

จากนั้นนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะเดินแถวตามวงขลุ่ยกลองนักเรียนนายร้อย จากด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

ลำดับต่อไปผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ ร่วมกันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ก่อนเข้าสู่หอประชุมกิตติขจร เพื่อกระทำพิธีเทิดเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหาร


เดิมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล จัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ก่อนที่ปี ๒๕๖๓ นี้ จะเปลี่ยนสถานที่มาจัดที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เนื่องจากเคยเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่กองทัพบกหลายท่าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งนายทหารที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้ มีความผูกพันกับสถานที่ตั้งดังกล่าว และนับว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางมากระทำพิธี เพราะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๔๓๐ ณ บริเวณพระราชวังสราญรมย์ ต่อมาเมื่อปี ๒๔๕๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม มาอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอก จนกระทั่งปี ๒๕๒๓ จึงย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครนายก จวบจนปัจจุบัน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *