www.plewseengern.com,  สังคม

กฟผ. สนับสนุนโครงการชีววิถีฯ มุ่งสร้างความรู้แก่สถานศึกษาและชุมชน

นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,342,000 บาท ให้แก่นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งให้เกิดการเรียนรู้แนวคิดการทำการเกษตรแบบพอเพียงภายในสถานศึกษาและชุมชน

สร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมจัดเสวนาแนวทางการดำเนินโครงการชีววิถีฯ และการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในสังกัด สอศ.

ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบรางวัลการประกวดผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 แก่สถาบันการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *