www.plewseengern.com,  พลังงาน,  สังคม

กฟผ. เปิดตัว “วินอีวี-เรือไฟฟ้า” พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.เป็นประธานในงานพิธีเปิดงาน “E Trans E” (Electric Transportation of EGAT) จัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ.

พร้อมเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. คณะผู้บริหาร กฟผ. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน

อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 จากภาคการขนส่ง รวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *