www.plewseengern.com,  การเมือง

“ทนายบิลลี่” สส.ก้าวไกล ชี้ชัด ม.279 เป็นตัวการบ่มเพาะอำนาจ คสช. รับรองการคุกคามละเมิดสิทธิประชาชนให้ชอบตามรัฐธรรมนูญ

“มาตรา 279 บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชน์ของคณะนายทหารที่ทำการยึดอำนาจกว่า 5 ปี และสืบทอดต่อมาเป็นรัฐบาล ครั้งที่ 2 งบประมาณตั้งแต่ปี 2557-2562 คิดเป็นเงินงบประมาณมากกว่า 12 ล้านล้านบาท โดยมีการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตาม มาตรา 44 วันนี้ผมถามว่า ประชาชนมีชีวิตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือไม่ เห็นแต่นายทุนรวยเอา ประชาชนจนเอา หนี้ครัวเรือนของประชาชนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

ทนายบิลลี่ “จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์” ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 279 เกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่รับรองกฎหมายและการกระทำต่างๆ ในการใช้อำนาจของ คณะรักษารักความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

“การกระทำของ คสช. ในระหว่างที่ครองอำนาจ เป็นการกระทำที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขอยกตัวอย่างตั้งแต่การเริ่มประกาศคำสั่งของ คสช. สู่การคลอด มาตรา 279 ที่รัฐธรรมนูญ 60 รับรองให้การกระทำของ คสช. ให้ชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมธูญ มีทั้งเรื่องของการรุกป่า การคุกคามประชาชน เเละตลอดเวลาการครองอำนาจของ คสช. 5 ปี มีประกาศคำสั่งไม่น้อยกว่า 554 ฉบับ

ซึ่งการบัญญัติ มาตรา 279 ได้รับรองไว้ แต่อาจสร้างความเสียหายให้กับประชาชน ข้าราชการ นักการเมืองที่ถูก คสช. รังแก เพราะการใช้อำนาจตาม มาตรา 44 หรือ ประกาศ คำสั่ง ของ คสช. ทำให้พวกเขาไม่สามารถฟ้องร้อง หรือตรวจสอบการกระทำใด ๆ ของ พล.อ. ประยุทธ์ และเครือข่าย คสช. ได้เลย ทั้งใน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

จิรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของรัฐสภากับประชาชน การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแสดงว่า ประชาชนและผู้แทนราษฎรเห็นตรงกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ทำให้เกิดความมั่นคงทางการเมือง เพราะมีปัจจัยภายนอกคือสมาชิกวุฒิสภาที่ทำให้ดุลแห่งอำนาจของประชาชนในสภาฯเสียไป เนื่องจากไม่สามารถกำหนดให้พรรคการเมืองเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลได้

หากถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้อย่างไร เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจไม่ได้มีผลในทางตรงต่อเศรษฐกิจเสียทีเดียวแต่ก็เป็นผลในทางอ้อมว่า จะได้นายกรัฐมนตรีที่ดีหรือไม่ จะมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลทางการเมืองเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในเงินงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ ซึ่งสภา ต้องทำหน้าที่ในการกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจมั่นคงตามไปด้วย


“เข้าใจว่าการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 279 คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะได้รับการสนับสนุนจากเสียงสมาชิกวุฒิสภา แต่หากในญัตติที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการตั้ง สสร. อยากตั้งข้อสังเกตว่า ผมไม่ไว้ใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งมีอำนาจสืบทอดต่อมาจากการรัฐประหารในปี 2557 ที่คุมอำนาจในระบบราชการและองค์กรอิสระไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ

กระทั่ง สสร. ที่แม้จะมาจากการเลือกตั้ง แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า กกต. ที่เป็นองค์กรอิสระจะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม ผมหวังว่า องค์กรอิสระที่พวกเราวิจารณ์กันว่าไม่อิสระเหมือนชื่อ เพราะมีที่มาจากความเห็นชอบของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งที่ คสช. เป็นผู้แต่งตั้ง แต่ก็หวังว่าท่านจะคำนึงประเทศชาติและประชาชน เพื่อให้รัฐธรรมนูญไม่มีข้อด่างพร้อยในอนาคต”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *