ธรรมะ วิปัสสนา

“อยู่ด้วยกัน ต้องยึดมั่นในหลักเหตุผล” หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

บางคนก็บอกว่ายุคนี้เป็นยุคคนรุ่นใหม่ยุคสมัยใหม่ ควรจะฟังเด็กรุ่นใหม่

แต่ตามที่จริงจะเป็นรุ่นไหนก็ตาม จะเป็นผู้น้อย จะเป็นผู้ใหญ่

จะเป็นระดับไหน พระสงฆ์องค์เจ้า ศรัทธาญาติโยมต้องอยู่ด้วยกันด้วยหลักเหตุผล

ถ้าอยู่ด้วยหลักเหตุผลแล้วก็อยู่ด้วยกันได้
เหตุผลคืออะไร เหตุผลก็คือความถูกต้อง คือความเป็นธรรม

เราอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรม จะร่มเย็นเป็นสุขนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยม

ถ้าหากว่าพวกเราอยู่ด้วยทิฐิมานะอยู่ด้วยกัน ผู้น้อยก็ดันทุรังไปทางหนึ่ง ผู้ใหญ่ก็ดันทุรังไปทางหนึ่ง

ต่างคนต่างดันออกไปคนละทิศคนละทาง

ใครก็บอกใครมีเหตุผล ผลที่สุด ก็นั่นล่ะ
มันอยู่ด้วยกันลำบากเหมือนกันนะ

ถ้าหากว่าพวกเราอยู่ด้วยหลักเหตุผลแล้ว
อยู่ด้วยกันถึงจะมากมายขนาดไหน

รู้จักสูงรู้จักต่ำ รู้จักกาลเทศะ กาล สถานที่ บุคคล

ถ้าอยู่ด้วยหลักเหตุผลแล้วก็อยู่ด้วยกันได้
ไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่

ถ้าหากว่าเด็กเกิดขึ้นมาใหม่ๆ พูดยังอ้อแอ้ ยังพูดไม่ได้ แต่ครูสอนให้มัน มันก็จำได้

ถ้าหากเด็กบอกว่า หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง
ถ้าหัวหงอกหัวขาวขนาดไหน
แก่จนฟันหล่นฟันหลุดแล้วก็ตาม
บอกว่า ไม่ใช่ ! หนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้า !
แล้วพวกเราจะเชื่อคำใครล่ะ

แต่สำหรับหลวงพ่อนี่ หลวงพ่อจะเชื่อเด็กนะทีนี้
เพราะเหตุไร เพราะเด็กมันพูดถูกนี่
หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี่

ถึงจะหัวหงอกหัวขาวก็เถอะ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้า
มันจะถูกได้ยังไง มันผิดล่ะที่นี้

นี่แหละ ถึงยังไงก็ตาม ถึงจะหัวหงอกหัวขาวทีนี้
ห้าบวกห้าเป็นสิบนะ!
แต่เด็กบอกว่า ไม่ใช่! ห้าบวกห้าเป็นสาม
เราจะเชื่อใคร เราก็ต้องเชื่อคนแก่ใช่ไหมล่ะ

เพราะเหตุไร เพราะเขาอยู่ในเหตุผล มันถูกต้อง

เพราะฉะนั้น จะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตาม
ในประเทศชาติ ในโลก

พวกเราได้ยินอันไหนมาก็ตาม
เราต้องนำมากลั่นกรองไตร่ตรองด้วยเหตุและผล

อันนี้มีเหตุผลอย่างไร ทำไมจึงพูดอย่างนี้
ทำไมจึงทำอย่างนี้ ด้วยเหตุผลอันใด
ถ้าพวกเรากลั่นกรองไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผล ด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้ว

นั่นล่ะ
จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ ตามเหตุผลนั้น ๆ

นี่แหละ หลักธรรมคำสอนของพุทธะท่าน

ไม่ให้เชื่อว่า หัวหงอกหัวขาว หัวดำหัวดอน จะเป็นใครก็ตาม
ถ้าพูดผิดมันก็ผิด เด็กพูดผิดมันก็ผิด
ถ้าผู้ใหญ่พูดผิด มันก็ผิด
จะเป็นระดับไหนก็ตาม ถ้าพูดผิดมันก็ผิดทั้งนั้นล่ะลูกหลาน

เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นลูกศิษย์ของพุทธะ

พระพุทธเจ้าสอนให้มีเหตุผล ในหลักเหตุผล

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
จากพระธรรมเทศนา “อยู่ด้วยกัน ต้องยึดมั่นในหลักเหตุผล”
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *