www.plewseengern.com,  แรงงาน

“ดร.นฤมล” เร่งช่างเมืองคอน ฝึกฝีมือโชว์นักท่องที่ยว

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่งให้มีการทดสอบฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังส่งเสริมอาชีพกลุ่มผลิตของที่ระลึก บริการ เพราะในช่วงนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

มอบให้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน และผู้บริโภค

ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดอันตรายจากการทำงาน จึงมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานภาคการท่องเที่ยวและเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมภายในงานวันนี้ มีการจัดเสวนา หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ” โดยได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเสวนา

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *