www.plewseengern.com,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  สังคม

มอบเงินช่วยเหลือ จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก่ผู้ประสบภัยจากพายุซินลากูในจังหวัดน่าน

วันนี้ (25 ก.ย.63) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมฯ ในพื้นที่อำเภอสันติสุข “โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านอภัยคีรี” หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

หลังจากนั้นได้มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย จากพายุซินลากู จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ นางวิทูล สอนสมฤทธิ์ ภรรยาของผู้เสียชีวิต

และมอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ นายซิ แซ่วื้อ และ นายเลาเซา แซ่เล้า กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุซินลากู เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *