www.plewseengern.com,  ประกันสังคม,  แรงงาน

ประกันสังคม ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จัดกิจกรรมให้ความรู้งานประกันสังคม การส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง/ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนงาน JOB EXPO THAILAND 2020 เพื่อผู้ว่างงาน เผยปีนี้บูธประกันสังคมจัดกิจกรรมให้ความรู้งานประกันสังคม และตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่มาร่วมงาน พร้อมประชาสัมพันธ์เครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย และความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน รวมถึงการให้ความรู้การป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ แจงลูกจ้าง/ผู้ประกันตนเข้าร่วมงานและชมบูธประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันที่ 26–28 ก.ย.63 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง นโยบายกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญ กับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

โดยการนำนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” เข้ามาดำเนินการ เร่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย โดยกระทรวงแรงงานได้เร่งแก้ปัญหาการว่างงานของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อบรรเทาปัญหาของนายจ้าง/สถานประกอบการ จึงได้จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.ย.63 ได้ร่วมออกบูธภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า งาน JOB EXPO THAILAND 2020 ในวันที่ 26 กันยายน 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงบูธของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งภายในบูธได้จัดนิทรรศการ ให้ความรู้งานประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและกรณีอื่นๆ ความรู้จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เกี่ยวกับภารกิจและผลงานของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ


การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่มาร่วมงาน การให้ความรู้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จากโรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลวิภาราม และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นอกจากนี้ ภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ยังมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย, กิจกรรม Platform “ไทยมีงานทำ” กิจกรรมไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน คนหางาน งานหาคน Job Matching ตำแหน่งว่างงาน 1,000,00 อัตรา กิจกรรมรวมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ การแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ในลักษณะแฟรนไชส์ การฝึก/สาธิตการประกอบอาชีพอิสระฯลฯ

จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความต้องการหางาน หรือต้องการเปลี่ยนงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พี่น้องผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน พร้อมหาตำแหน่งงานที่ต้องการ และร่วมชมกิจกรรมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 ก.ย.63 ณ Hall EH 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 20.00 น. เป็นต้นไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *