www.plewseengern.com,  ธรรมะ วิปัสสนา

โอวาทธรรมหลวงพ่ออินทร์ถวาย

บางสิ่งบางอย่างมันผิดจริงอยู่ แต่เราเปิดเผยในที่สาธารณะทำให้เขาเสียหาย เมืองไทยในยุคโซเซียลรู้สึกจะเปิดเผยไม่รู้จักกาลเทศะ การที่จะเปิดจนไม่รู้จักความลับก็ไม่ถูก ถ้าจะบอกว่าผมไม่มีความลับ แก้ผ้าให้หมู่ดูสิ มันน่าดูไหม นี่ก็คือความลับของตนเอง

ทุกคนต้องมีความลับในตนเอง ความลับในครอบครัว ความลับในวงการ ความลับในประเทศชาติ ผู้ที่จะมาบวชพระพุทธเจ้ายังให้ไปถามอันตรายิกธรรม ให้ออกนอกวงไปก่อน ให้ถามแบบเป็นส่วนตัว กุตถัง เธอเป็นขี้ทูตไหม ขี้ทูตกุตถัง เป็นโรคเรื้อนไหม กันโท กิลาโส เป็นขี้กลากไหม เป็นหนี้เป็นสินไหม ถามเป็นความลับสองต่อสองก่อน พอถามเสร็จจึงเข้ามาบอกท่ามกลางสงฆ์

เพราะฉะนั้น เราจะพูดอะไร ต้องอย่าพูดในที่สาธารณะจนเป็นที่เสียหายเกินไป แต่โดยมากความชั่วของคนอื่นพยายามเปิดเผย ความชั่วของตัวเองพยายามปิดบัง คนโบราณจึงมีคำพังเพยว่า “โทษคนอื่นแลเห็นเป็นภูเขา โทษของเราแลไม่เห็นเป็นเส้นขน ตดคนอื่นเหม็นเบื่อสุดเหลือทน ตดของเราแม้จะเหม็นไม่เป็นไร”

โลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิด แต่เราก็ควรนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกบ ก่อนจะพูดอะไรควรสำรวมปาก ให้คิด จะทำอะไรออกไปจะพูดอะไรออกไปเสียหายไหม ถ้าจะทำให้คนอื่นเสียหายเราก็ต้องระมัดระวัง

โดยเฉพาะลูกศิษย์หลวงพ่อ หลวงพ่อสอนให้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย และสำรวมใจอย่าไปคิดในสิ่งไม่ดี พระพุทธเจ้าท่านให้คิดให้พูดยังไง ให้ปรับปรุงกายวาจาใจยังไง นรกสวรรค์มี บาปบุญคุณโทษมี สิ่งไหนไม่ดี อย่าคิดอย่าทำอย่าพูด ให้คิดพูดทำแต่สิ่งที่ดี

การอยู่ด้วยกันให้รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ รู้จักสัมมาคารวะ ถ้าเราวางตัวถูก อยู่ด้วยกันมีแต่ความร่มเย็นผาสุก ถ้าเราวางตัวไม่ถูก เดือดร้อนวุ่นวาย ใคร ๆ ก็จะเอาแต่ใจตัวเอง ใจตัวเองมันไม่ใช่ใจพระอรหันต์ มันใจกิเลส ให้เราตรวจตราตัวเอง

โอวาทธรรม หลวงพ่ออินทร์ถวาย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *