www.plewseengern.com,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  สังคม

กฟผ. ชวนท่องเที่ยวชุมชนใกล้กรุง ในงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางกรวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

จัดงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพ กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
โดยมีนายสุเทพ จันทน ประธานหลักสูตรศิลปะประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย และนางสาวพิมพกานต์ พิพิธนานันท์ ผู้อำนวยการการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดงานดังกล่าว
ทั้งนี้ งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

 


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *