www.plewseengern.com,  แรงงาน

“ดร.นฤมล” รมช.แรงงาน ขอบคุณภาคเอกชนข่านรับโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกภาคส่วน

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมแรงงานคุณภาพ จากการจัดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถทั่วประเทศ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ประธานหอการค้าและประธานสภาอุตสากรรมในทุกจังหวัด ที่จัดกิจกรรมให้ความสำคัญเข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีอดีตศิษย์เก่า ที่ผ่านการฝึกจากศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการหลายท่านประสบความสำเร็จ และขอขอบคุณ นายราชัน ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ขอบคุณน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจและพนักงานจากสถานประกอบการ เอกชน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากกว่า 300 ท่าน

และขอขอบคุณนายชัชชัย สุวรรณ เจ้าของร้านเงินพูลแอร์ศิษย์เก่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ที่ประสบความสำเร็จในสาขาช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก มาให้มุมมองในการพัฒนาฝีมือมาตรฐานสากลให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความรู้ความสามารถกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอบคุณภาคเอกชนที่มาร่วมงานในวันนี้และขอบคุณที่ให้ข้อมูล ในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆทางสำนักงานจะกลับไปปรับและเพิ่มสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้ตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการ


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *