www.plewseengern.com,  สิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานฯ สั่งรื้อ “พัสสา พาฎา รีสอร์ท” ภายใน 7​ วัน บุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3​ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ให้ดำเนินคดีกับนายทุน ผู้บุกรุกป่า อย่างเด็ดขาด และให้ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ของนายทุนที่ได้ยึดคืนมาได้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นประโยชน์ของลูก หลาน ของประชาชนคนไทยทุกๆ คน

จากนโยบายดังกล่าว วันนี้ตนเอง และนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จำนวน 10 นาย ได้เดินทางมาติดป้ายประกาศคำเตือนให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก ของนางสาวจารุภา เดชจินดา เจ้าของรีสอร์ท ชื่อ “พัสสาพาฎา รีสอร์ท” ต.ชะเล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จำนวน 17 หลัง บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จำนวน 2 ไร่ 3 งาน โดยให้รื้อถอนรีสอร์ท ดังกล่าว ไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นแล้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จะนำกำลังเจ้าหนัาที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเข้าดำเนินการรื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าวโดยทันที และต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ารื้อถอน จำนวน 2แสนบาทให้กับทางราชการอีกด้วย

นายนิพนธ์ฯ ยังเปิดเผยต่อไปว่า มูลเหตุในการรื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าวสืบเนื่องมาจากวันที่ 27 ก.ค.2559 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้หวังดีว่า มีอดีตพลตรีหญิง ได้ดำเนินการบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสร้าง และรีสอร์ท ในบริเวณดังกล่าว


จึงได้ไปตรวจสอบและดำเนินคดี ตรวจยึด รีสอร์ท จำนวน 17 หลังดังกล่าว ต่อมามี นางสาวจารุภา เดชจินดา มาแสดงตัวและยอมรับว่าเป็นเจ้าของ แต่ข่าวเชิงลึกแจ้งว่า นางสาวจารุภาฯ เป็นนอมินี ของอดีตพลตรีหญิง เจ้าของตัวจริงรีสอร์ท ดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมไม่สามารถสืบสวนเชื่อมโยง ดำเนินการกับอดีตพลตรีหญิงเจ้าของตัวจริงรีสอร์ทดังกล่าวได้ เพราะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ต่อมาศาลจังหวัดทองผาภูมิ ได้มีคำพิพากษา ลงวันที่ 24 ม.ค. 2561 พิพากษาว่า นางสาวจารุภาฯจำ เลย มีความผิด จำคุก 6 เดือน และปรับ 30,000บาท โทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 2 ปี กับให้จำเลยและบริวาร ออกจากป่าที่เกิดเหตุและชดใช้ ค่าเสียหาย สิ่งแวดล้อม ให้กับกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 103,379 บาท ต่อมา นางสาวจารุภาฯจำเลย อุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคำพิพากษา ยืนโทษจำคุก 6 เดือน ส่วนค่าปรับลดลงเหลือ 1 หมื่นบาท โทษจำคุกให้กำหนดรอการลงโทษไว้ 2 ปี จำเลยไม่ฎีกา ต่อศาลฎีกา คดีถึงที่สุด
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จึงได้ใช้มาตราการทางปกครองประกาศคำสั่งรื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าว คำสั่งที่ 103 /2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 และประกาศแจ้งเตือน ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ให้รื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าว ไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ต่อมาทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ทราบข่าวว่านางสาวจารุภาฯได้เสียชีวิตลง กองมรดกย่อมตกแก่ทายาท โดยทันที
เนื่องด้วยกองมรดก คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายที่มีอยู่ก่อนถึงแก่ความตายรวมทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ การรื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าว จึงเป็นสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ย่อมตกอยู่ที่ทายาทโดยธรรม ของผู้ที่ได้รับมรดกของนางสาวจารุภาฯ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จึงได้ส่งจดหมายประกาศคำเตือนไปให้ทายาทโดยธรรม ของนางสาวจารุภาฯ แจ้งให้ทราบในเรื่องการรื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าวแล้ว และมาติดประกาศคำเตือนอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่รีสอร์ทดังกล่าว โดยประกาศให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก ของนางสาวจารุภาฯให้รื้อถอน “พัสสาพาฎา รีสอร์ท” จำนวน 17หลังโดยให้รื้อถอน รีสอร์ทดังกล่าวภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ 28 ก.ย. 2563 นี้เป็นต้นไป
หากทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก ยังไม่ทำการรื้อถอนภายใน 7 วันแล้ว ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าวโดยทันที โดยทายาทโดยธรรมที่ได้รับมรดกจากนางสาวจารุภาฯจะต้องเสียค่ารื้อถอน ให้กับทางราชการจำนวน 2​ แสนบาทอีกด้วย หลังจากทำการรื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าวเสร็จแล้ว จะนำพื้นที่ของรีสอร์ทดังกล่าวมาปลูกฟื้นฟูป่า ให้กลับคืนมาเป็นสภาพป่าดังเดิม ตามนโยบายของรัฐมนตรีฯต่อไป
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *