www.plewseengern.com,  การศึกษา,  วัฒนธรรม

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี มอบหนังสือมีค่าให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี มอบหนังสือมีค่าให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำหนังสือมีค่าของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมบริจาค โดยมอบให้กับนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *