แรงงาน

ดีเดย์ ไทยเริ่มจัดส่งแรงงานไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลล็อตแรก นำรายได้กลับหลังโควิดคลี่คลาย

รมว.แรงงาน มอบหมาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล เผย นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ นำรายได้กลับประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่ประเทศอิสราเอล ณ ด่านตรวจคนหางาน กรมการจัดหางาน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยที่ปรึกษา รมว.แรงงาน กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละปีประเทศไทยมีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศกว่า 100,000 คน มีรายได้ส่งกลับประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้ต้องชะลอการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ

จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลง เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดส่งแรงงานไปทำงานภาคเกษตร ในประเทศอิสราเอลแบบรัฐต่อรัฐ ตามโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอิสราเอลที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

และในวันนี้เป็นการจัดส่งแรงงานไทยจำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจ้างงานใหม่ จำนวน 131 คน และแรงงานที่กลับมาพักชั่วคราวในประเทศไทย ที่เคยมีการชะลอการเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และนายจ้างรับกลับไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามเดิม จำนวน 83 คน รวมจำนวน 214 คน

โดยเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ สายการบิน Air Asia X เที่ยวบิน XJ 208 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 12.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Ben Gurion ประเทศอิสราเอล เวลา 19.45 น.


นางธิวัลรัตน์ กล่าวกับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปอิสราเอลว่า ท่านรัฐมนตรี ‘สุชาติ ชมกลิ่น’ ได้ฝากความห่วงใยมายังแรงงานไทยทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล โดยขอให้ศึกษากฎหมายวัฒนธรรมประเพณีของประเทศอิสราเอล ที่สำคัญให้หลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้เสียงานได้ เนื่องจากกฎหมายของประเทศอิสราเอลมีการลงโทษที่รุนแรง

นอกจากนี้ ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศ รู้จักเก็บออมเพื่อนำรายได้ส่งกลับให้ครอบครับ รวมทั้งให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ ตามอัตราที่กองทุนฯ กำหนด และเน้นย้ำให้แรงงานไทยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *