การศึกษา,  ศิลปะ-การแสดง-ดนตรี-บันเทิง,  เยาวชน

ดย. ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดพิธีมอบรางวัล แก่เด็กที่ได้รับรางวัลการประกวด โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” โดยมีนางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562 ตามแนวคิดหลักของโครงการ “จะคิด ทำ สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ภายในงานมีพิธีมอบรางวัล รวมทั้งสิ้น 72 รางวัล ชม VTR สรุปโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งชมวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และชมการแสดงของผู้ที่ได้รับรางวัล

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดทำโครงการลมหายใจไร้มลทิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีพิธีมอบรางวัล ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 54 คน 18 ทีม รวมทั้งสิ้น 72 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

1) การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สุจริตคือ เกราะบัง ศาสตร์พ้อง” หมายถึง ความสุจริต ช่วยป้องกันเราจากอันตรายทั้งปวง

2) การประกวดร้องเพลง ประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

3) การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ขยัน อดทน เป็นคนซื่อสัตย์” และ หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า”

4) การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต” สำหรับรายชื่อผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562 สามารถติดตามได้ที่ www.dcy.go.th

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า การรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ การปลูกจิตสำนึกที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ของสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติ พี่น้อง ต้องช่วยกันแนะนำสั่งสอน และทำตัวอย่างที่ดีให้กับ คนในครอบครัว โรงเรียนและสถานศึกษาเป็นสถาบันรองจากครอบครัวในการทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัย จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับผู้เรียนทุกคนรวมทั้งสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เช่น วัด และองค์กร ทางศาสนา รวมถึงผู้นำในแต่ละชุมชน ที่แวดล้อมเด็กอยู่นั้น ต้องมีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการสร้างลักษณะนิสัยความซื่อสัตย์สุจริต

นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากเชิญชวนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้มากขึ้น เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นและเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *