สังคม

มูลนิธิ EDF ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ตรวจสุขภาพแก่ประชาชน

เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองช่องจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวงามจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่กลุ่มเกษตรกร คนงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 1,210 คน ณ วัดบางแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะและวัดธรรมประสิทธิ์จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวงามจังหวัดราชบุรี

สำหรับกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ครั้งนี้ได้รับกากรสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนแฟร์ฟอร์ไลฟ์พรีเมี่ยม (Fair for Life Premium Fund) บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลสุขภาพ

บริษัท หรือองค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรมพัฒนาสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทร.0-2579-9209-11 อีเมล info@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.orgv

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *