สังคม,  เยาวชน,  แรงงาน

ขจัดการใช้แรงงานเด็ก

สมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์สภาพแรงงานอันตราย สำหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ” จัดโดย กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี จรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กาญจนา พูลแก้ว ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน Mr.Alain Pelce เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน สำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก, ผศ.ดร.นริศ เจริญพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุม

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *