การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ อบพ่นฆ่าเชื้อโรคในเครื่องบินรับมือ ‘ไวรัสโคโรน่า’ และขนส่งเวชภัณฑ์บริจาคไปยังประเทศจีน

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและการทำความสะอาดภายในเครื่องบินทุกลำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าโรคปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการโดยได้ทำการทำความสะอาดภายในเครื่องบินและฉีดอบพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอนามัยโลก (WHO) เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำความสะอาดเครื่องบินนั้นเข้มงวดเพียงพอและได้มาตรฐาน

เครื่องบินทุกลำถูกฉีดอบพ่นฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด (AMS) 1452  ทั้งในบริเวณห้องผู้โดยสารและห้องนักบิน โดยทำการฉีดพ่นยา 15 นาที และปิดเครื่องเพื่อทำการอบฆ่าเชื้ออีก 30 นาที นอกจากนี้เพื่อเป็นการรับมือกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าระหว่างทำการบิน ลูกเรือทุกคนของทางสายการบินได้รับอนุญาตให้สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือระหว่างปฏิบัติงาน และเพิ่มความเข้มงวดในการทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้องโดยสารบ่อยครั้งมากขึ้นในทุกๆ เที่ยวบิน

นอกจากนี้ เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการบริจาคเวชภัณฑ์ที่จำเป็นจำนวนมากไปยังประเทศจีน เช่นหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดป้องกันเชื้อโรค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์ในเมืองต่างๆในประเทศจีนตลอดช่วง 10 วันที่ผ่านมา โดยเวชภัณฑ์ต่างๆได้ถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า ซึ่งได้ทำการขนส่งผ่านทางเที่ยวบินต่างๆของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยัง ท่าอากาศยานฉางเต๋อเถาฮวาเหยียน ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่วเมลัน และท่าอากาศยานนานาชาติซูหนานโซวฟาง รวมถึงเที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาไปยังท่าอากาศยานฉูเจียผิงอีกด้วย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *