สังคม,  สุขภาพ

ศิริราชเชิญชวนคัดกรองเบาหวานจอตา (ฟรี)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะจัดงาน “สัปดาห์คัดกรองเบาหวานจอตา” ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับความรู้ความเข้าใจในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อลดความเสี่ยงและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานขึ้นตา

ภายในงานมี บริการตรวจตา คัดกรองเบาหวานจอตา ด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา โดยจักษุแพทย์ บริการตรวจประสาทเท้า ตลอดจนให้ความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

จึงขอเชิญผู้เป็นเบาหวานร่วมรับการคัดกรองโรคเบาหวานจอตา และร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์เบาหวาน รพ.ศิริราช โทร. 0-2419-9568-9

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *