สังคม,  เยาวชน

วัยรุ่นยุคใหม่ มีรักปลอดภัย รู้ทันภัยแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย รณรงค์ “วัยรุ่นยุคใหม่ มีรักปลอดภัย รู้ทันภัยแอลกอฮอล์” ภายใต้แนวคิด “Stop Drinking Start Condom” เพื่อสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ มีรักปลอดภัย รู้ทันภัยแอลกอฮอล์” พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันครบรอบ“12 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการช่วยลดปัญหาผลกระทบในด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

สำหรับปีนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Stop Drinking Start Condom” กรมควบคุมโรคได้เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในสังคมไทย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแสดงออกจากทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่นำไปสู่ปัญหาการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนคือ การไม่รู้จักป้องกัน อาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ได้จัดเสวนา หัวข้อ “Stop Drinking Start Condom” โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญพร้อมด้วยศิลปินดารา ซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนมาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยมีนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *