ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  แรงงาน

หม่อมเต่า ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ กทม. สื่อวันแห่งความรัก “14 กุมภา วันวาเลนไทน์” จัดกิจกรรม “ประกันสังคมรักและซื่อตรง” ขับเคลื่อนการรับรู้ สร้างหลักประกันความมั่นคงในครอบครัว

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล ( หม่อมเต่า) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชน ในโอกาสเป็นประธานจัดงาน “ประกันสังคมรักและซื่อตรง” ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้หลักการ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน ทั้งนี้ ได้มีการสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานประกันสังคม สร้างกลไกการรับรู้ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทั้งของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนภายใต้กฎหมายกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สร้างช่องทางที่สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม เพื่อหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว

และในวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ถือเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นสร้างครอบครัว สถิติที่ได้รวบรวมไว้มีประชาชนให้ความสนใจจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักเป็นจำนวนมาก และสำนักงานเขตบางซื่อที่มีชื่ออันเป็นมงคลเกี่ยวกับความรัก ความซื่อสัตย์ การห่วงใย จะยิ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ถือโอกาสวันสำคัญนี้ ร่วมจัดกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ ผ่านกลุ่มลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่มาร่วมงานจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก สร้างการรับรู้ในเนื้องานประกันสังคม นำเนื้อหาสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน จำเป็นต้องรู้สอดแทรกผ่านกิจกรรมในงาน เพื่อประโยชน์แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการเตรียมพร้อมวางแผนครอบครัว สิทธิประโยชน์ที่ควรรู้ เพื่อให้ใช้สิทธิประโยชน์จากกฎหมายประกันสังคมได้ครบถ้วน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการมีบุตร การเลี้ยงดูบุตร การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยชราภาพที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองในกรณีคลอดบุตร ฝากครรภ์ และสงเคราะห์บุตร เพื่อใช้สิทธิได้ครบถ้วน ถูกต้อง เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ ในวันนี้ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านมีนโยบายที่ต้องการให้ผู้ประกันตน แรงงานภาคอิสระ และประชาชนทั่วไป  ได้รับรู้งานประกันสังคม รวมถึงสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครอง กรณีคลอดบุตร สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตน ไปคลอดบุตร ที่ รพ. ใดก็ได้ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 13,000 บาท (สำหรับผู้ประกันตนหญิงสามารถเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

-กรณีตรวจและรับฝากครรภ์ เบิกได้อีก 1,000 บาท เป็นการจูงใจให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสมีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพมีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด เพื่อให้แม่คลอดลูกปลอดภัย

-กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาทต่อบุตร 1 คน สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท) สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนละ 200 บาทต่อบุตร 1 คน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 2 คน

กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนยังได้รับความคุ้มครองในยามที่พ้นวัยทำงานหรือเกษียณอายุแล้วผู้ประกันตนมีความอุ่นใจว่ามีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกันใช้จ่ายในการดำรงชีวิตทุกเดือนไปตลอดชีวิต

สำหรับงานวันนี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ได้จัดเตรียมไว้บริการแก่ประชาชนที่มาในงาน ดังนี้

กิจกรรมจากสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ แนะนำการวางแผนครอบครัว ประกันสุขภาพและรายได้ให้แก่ผู้ประกันตน และคู่สมรส ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง พร้อมกรอบรูปให้กับคู่สมรส (ฟรี) แจกของรางวัล และมีเจ้าหน้าที่มารับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

กิจกรรมจากสำนักงานเขตบางซื่อ ได้แก่ รับของที่ระลึก กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ กิจกรรม “รักกันก็ต้องบอกและแสดงออกด้วยท่าทางกายใจ ไม่เหินห่าง ร่วมกันสร้างครอบครัวอุ่น ไร้รุนแรง” บริการถ่ายภาพลงไปรษณียบัตร บริการตรวจสุขภาพ วัดสายตาแก่คู่สมรสจาก รพ.บางโพ และ รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น และเพลิดเพลินกับดนตรี

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อกับสำนักงานเขตบางซื่อ สามารถติดต่อได้ที่ โทร.0-2586-0302, 0-2586-9972 ต่อ 6011-6012 นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน หรือประชาชนทั่วไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *