สังคม

มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการส่งเสริมกีฬา

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มอบรางวัล เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการส่งเสริมกีฬา แก่ นายแพทย์ทรง วงษ์วานิช  นายพรชัย  มั่งประสิทธิ์ และนายสุนทร  นาเมืองรักษ์ ผู้มีจิตอาสา และโค้ชฟุตบอล  อุทิศเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวนำกีฬาฟุตบอลสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่ขาดแคลน ก้าวสู่นักฟุตบอลทีมชาตินับร้อยคน เป็นต้นแบบการทำดีและสร้างประโยชน์ให้สังคมไทย

นายกฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัล เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการส่งเสริมกีฬา ณ ห้องสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้แก่ ผู้มีจิตอาสา และโค้ชฟุตบอล ได้แก่ 

นายแพทย์ทรง วงษ์วานิช หรือ พ่อพระแห่งท่าเรือ อดีตผู้ร่วมบุกเบิกฟุตบอลสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้อุทิศตนสนับสนุนการฝึกสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชนจากต่างจังหวัดและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และสร้างนักฟุตบอลเยาวชนเข้าสู่ทำเนียบทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า 100 คน 

นายพรชัย มั่งประสิทธิ์ หรือ นักปั้นภูธร ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จ.นครปฐม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ผู้เสียสละเวลานอกราชการ ส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอลของเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง และหลายคนประสบความสำเร็จก้าวสู่ทีมชาติไทยมากกว่า 50 คน  

และนายสุนทร นาเมืองรักษ์ หรือ โค้ชคลองเจ้า เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ จ.ปทุมธานี ได้อุทิศตัวเป็นจิตอาสาใช้เงินส่วนตัวก่อตั้งการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกกาฬสินธุ์ สอนฟุตบอลให้กับเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว รวมทั้งจัดอบรมโค้ชฟุตบอลโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

นายวิชิต แย้มบุญเรือง นายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อให้สมาคมฯ ได้พัฒนาวงการกีฬา โดยนำอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลแก่เยาวชนทั่วประเทศสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมคนในแวดวงกีฬาที่มีจิตใจดีแม้ไม่มีกำลังทรัพย์ แต่ใช้แรงกายและแรงใจมุ่งทำดี จึงได้มอบรางวัล พลตรีสำเริง ไชยยงค์ ให้แก่ ผู้มีจิตอาสา และโค้ช ซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้เวลาว่างสร้างโอกาสด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สมาคมฯ จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและการกีฬาฟุตบอลของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี  สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาสังคมชนบท สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด และสาขาการพัฒนาการศึกษา

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *