สังคม

เงินติดล้อ หนุนโครงการกำลังใจ ส่งมอบความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ก้าวพลาด เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย

นายพุฒิพงศ์ ภักดีพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารสาขาและพัฒนาศักยภาพผู้นำฝ่ายขาย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด นำคณะผู้บริหาร และทีมงานผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม เดินหน้าส่งมอบความรู้ด้านการบริหารเงินทุนให้กับผู้ก้าวพลาด เพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม ผ่านกิจกรรม “ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ”โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด ปริมิตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย นายภวัต พลวัฒน์ หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย และนางพยอม ราชสม หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาระบบงานฯ กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ผู้แทนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลของเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ www.ngerntidlor.com

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้ โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย และการออมเพื่อการลงทุน รวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ และเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ผู้คน และยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *