สังคม,  เกษตร

ซีพีแรม ผนึก กรมประมง และ จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าสานต่อโครงการ“ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย”

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด   พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง และนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา กับนายสราวุธ คาน รองนายกเทศบาลตำบลพุมเรียง เดินหน้าสานต่อโครงการ“ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย” มุ่งหวังเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ทะเลไทย ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนของอาหาร  

โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า บ้านพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปล่อยลูกปูม้ากว่า 200,000 ตัว พร้อมทั้งร่วมเก็บขยะบนพื้นที่เกาะเสร็จ ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทางท้องทะเลที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติเหมาะต่อการอนุบาลสัตว์จากท้องทะเลไทย โดยมีการลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง บริษัท ซีพีแรม จำกัด กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการอำเภอพุมเรียง บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด กลุ่มอนุรักษ์พันธ์ปูม้า ธนาคารปูชุมชนพุมเรียง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน ณ เกาะเสร็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *