สังคม

ไทย ส่งผู้แทนชิงเก้าอี้กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2021 – 2024

วันนี้ (24 ก.พ. 63) เวลา 14.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์ก (UN) สหรัฐอเมริกา คณะผู้แทนไทย นำโดย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัดกระทรวง พม.) ร่วมด้วย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ และ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้แทนไทยที่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2567 (ค.ศ. 2021 – 2024) ซึ่งได้มีการพบปะหารือทวิภาคีกับผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งสิ้น 88 ประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การลงสมัครเลือกตั้งของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ให้การต้อนรับ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. และคณะ โดย ปลัดกระทรวง พม. ได้กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมสิทธิคนพิการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ได้กล่าวให้การสนับสนุนนางสาวเสาวลักษณ์ ในฐานะผู้แทนสตรีพิการในการลงสมัครเลือกตั้งฯ และเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หลายประเทศแจ้งสนับสนุนในหลักการในเบื้องต้น และประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งฯ ณ องค์การสหประชาชาติ โดยมีผู้แทนประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 150 ประเทศ

ด้านนางสาวเสาวลักษณ์ ผู้สมัครเลือกตั้งฯ ในฐานะสตรีพิการ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ประกอบกับการทำงานด้านพิทักษ์สิทธิคนพิการอย่างเข้มแข็ง มีประสบการณ์ทำงานทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานและสานต่องานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของนายมณเฑียร รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ การดำรงชีวิตอิสระ และการมีส่วนร่วมของคนพิการบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2563 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *