การเมือง,  พาณิชย์,  สุขภาพ,  เกษตร

จุรินทร์ ช่วยอุตสาหกรรม ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป  สู้ภัยไวรัสโคโรนา

26 กุมภาพันธ์ 2563  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  มอบหมาย นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กระทรวงพาณิชย์  สนับสนุนให้เปิดตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแปรรูปในประเทศจีน อินเดีย และอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่ด้วยเจอภาวะวิกฤต ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  Covid-19 ทางสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  จึงขอความอนุเคราะห์นายจุรินทร์ ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งเรื่องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและมาตรการจากทางภาครัฐเกี่ยวกับการชำระหนี้ธนาคาร

โดยตั้งแต่ 10:00 น. – 12:00 น. วันนี้ ได้มีการประชุมแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  สำนักงบประมาณ การยางแห่งประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 135 บริษัท ซึ่งร้อยละ 70 เป็นลูกหนี้ธนาคารเอกชน ส่วนร้อยละ 30 เป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ เช่น กรุงไทย เป็นต้น สรุปผลการประชุมมีแนวทางที่จะให้  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นต้นเรื่อง ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย  กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เสนอมาตรการ เข้าคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยซึ่งมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นกรรมการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  นอกจากนั้นจะได้ทำการประสานงานธนาคารเอกชน โดยสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย  ประกาศมาตรการดูแลลูกหนี้ในภาวะ นี้ให้ผ่านสถานการณ์  Covid-19 และประสานกระทรวงการคลังเพื่อหาช่องทางเพิ่มเติม

นางมัลลิกา กล่าวว่า อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปมีโรงงานแปรรูปไม้ในประเทศไทยทั้งสิ้น  1,208 โรงงานตั้งอยู่ในภาคใต้ 80% ภาคตะวันออก 15% อีสาน 4% และภาคอื่นๆ 1%  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตและเป็นห่วงโซ่ในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา จากปัญหาดังกล่าวนั้นถ้าไม่บรรเทาจะสร้างความเดือดร้อนห่วงโซ่ยางพาราของไทยตั้งแต่ชาวสวนยางที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการโค่นยางพารา 400,000 ไร่ต่อปี ขณะที่อุตสาหกรรมด้านนี้กำลังมีอนาคตเนื่องจากตลาดหลายประเทศต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้และในประเทศอินเดียก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้าน แต่ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องการเร่งให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอุตสากรรมนี้เพื่อจะได้ไม่กระทบกับเกษตรกรยางพาราต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *