ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมแสงสีเสียงสื่อผสม 4 D “ตำนานพระเวสสันดร” วันที่ 6-7 มีนาคม 2563  บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

บรรยากาศแห่งความ อิ่มบุญ มหาทานบารมี ประเพณี กำลังจะกลับมาอีกครั้ง พลาดไม่ได้กับงาน การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม อันยิ่งใหญ่ ตระการตา ภายใต้ชุดการแสดง มหาชาดก ชาติที่ 10 มหาชาติ พระสัพพัญญู“บุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2563 ขอเชิญชวน ชาวไทย  ชาวต่างชาติ นักแสวงบุญ  นักท่องเที่ยวเชิงธรรมะ วัฒนธรรม และประเพณี  ร่วมงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด  พร้อมชมการขบวนแห่ มหาทานบารมีตำนานพระเวสสันดรชาดก ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ๑๓ กัณฑ์ ๑๖  ขบวน

ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เข้าชมฟรี ณ บึงพลาญชัย คืนวันที่ 6-7  มีนาคม 2563 เริ่ม 18.00 น.เป็นต้นไป รายละเอียดเฟสบุ๊ค บุญผะเหวด 101

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *