การศึกษา,  เกษตร

ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่บ้านคำสร้างถ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านซ่งเต่าไปยังคลองส่งน้ำ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุมจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *