ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์,  สุขภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกคำแถลงผลการตรวจไม่พบเชื้อ โควิด-19 ในบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่คำแถลงของ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า สืบเนื่องจากการทีมหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังจากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการส่งบุคคลากรดังกล่าวเข้ารับการตรวจยืนยันอย่างเร่งด่วนแล้วนั้น ผลการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พบว่า ไม่มีการติดเชื้อ” (ไม่พบสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่)

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *