การศึกษา,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  เยาวชน

โรงแรมเคป กูดู สานฝันให้กับเยาวชนไทยบนเกาะยาวน้อย จัดประกวดผลงานศิลปะจากขยะรีไซเคิล ชิงทุนการศึกษากับ KUDU GOES GREEN ครั้งที่ 2

โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย และ คาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย ในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ นำโดย ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จัดกิจกรรม KUDU GOES GREEN ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2562-2563) เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยบนเกาะยาวน้อยให้มีเวทีในการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการประดิษฐ์ขยะรีไซเคิลให้เป็นผลงานศิลปะชั้นเยี่ยม ร่วมกับตัวแทนนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนบนเกาะยาวน้อยทั้ง แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืด โรงเรียนบ้านท่าเขา โรงเรียนเกาะยาว และโรงเรียนเกาะยาววิทยา โดยมอบทุนการศึกษาและรางวัลจำนวน 24 รางวัลให้กับนักเรียนทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนที่บ้านอยู่เย็นเป็นเวลา วัน ตั้งแต่วันที่ 20  22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปการประดิษฐ์ผลงานศิลปะ โดย เอลิค โตบัว ศิลปินผู้มากความสามารถและโด่งดังด้านงานเครื่องประดับสวมหัว มาเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ในการแนะนำการคัดแยกขยะ รวมทั้งการลดปริมาณขยะบนเกาะยาวน้อย พร้อมร่วมแบ่งปันไอเดียนำขยะที่เก็บได้บนเกาะมารีไซเคิลเป็นผลงานศิลปะม้าน้ำที่โดดเด่นสวยงาม ซึ่งม้าน้ำเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล โดยศิลปินเอลิคและผู้ช่วย นภาภัสสร์ ศรีปัตตา ใช้มุมมองในการดีไซน์ช่วยแนะนำและร่วมประดิษฐ์ม้าน้ำอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนทั้ง โรงเรียนบนเกาะยาวน้อยจนผลงานม้าน้ำจากขยะรีไซเคิลสำเร็จสวยงาม และได้ตั้งอยู่ที่โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โรงแรมเคป กูดู และคาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย ได้จัดกิจกรรม KUDU GOES GREEN ขึ้นเป็นครั้งที่ แบ่งเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง โดยกิจกรรมแรกเป็นการรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่พักอาศัยบนเกาะยาวน้อย มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะรอบเกาะ และอิ่มอร่อยไปกับกิจกรรม “KUDU GOES GREEN” โดยสามารถนำถุงขยะ ถุง แลกรับเครื่องดื่มหรือไอศกรีมได้ รายการ จากคาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย ในระหว่างวันที่ 13 – 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ในการนี้  ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ผู้ริเริ่มโครงการฯ เปิดเผยว่า “ปีนี้เป็นปีที่ ที่ทางโรงแรมเคป กูดู และ คาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย จัดกิจกรรม KUDU GOES GREEN ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจทำประโยชน์ให้สังคมและชุมชนบนเกาะยาวน้อย เราอยากมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ เพื่อให้เขามีกำลังใจ และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดในงานด้านศิลปะต่อไป เรารู้สึกชื่นชมกับความตั้งใจและผลงานศิลปะของนักเรียนทุกๆ ทีม ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่มีความสามารถ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ขยะที่เก็บได้จากบนเกาะมาคัดแยกและนำกลับมาใช้สร้างให้เกิดประโยชน์ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มีความสวยงาม รวมทั้งกิจกรรมร่วมกันสร้างม้าน้ำจากขยะรีไซเคิล ซึ่งเด็กๆ ทำอย่างเต็มที่พอผลงานเสร็จทุกคนต่างอิ่มเอมใจ เป็นม้าน้ำที่สวยงามและมีคุณค่าทางจิตใจเพราะพวกเราช่วยกันทำ สำหรับพวกเราน้องๆ ทุกคนเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณอาจารย์จากโรงเรียนบนเกาะยาวน้อยที่ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีในกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับการประกวดในปีนี้ มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวด 17 ชิ้นงาน จาก โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลงานศิลปะจากขยะรีไซเคิลในกิจกรรม KUDU GOES GREEN ครั้งที่ 2

ระดับประถมศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษา จำนวน รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาว กลุ่ม Koh Yao Kids โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 9,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประถมศึกษา จำนวน รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืด กลุ่ม Follow Me ฆunshine โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประถมศึกษา จำนวน รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาว กลุ่ม Ability Create โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในระดับประถมศึกษา จำนวน รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าเขา กลุ่ม คนรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านท่าเขา กลุ่ม เยาวชนคนรักโลก โรงเรียนบ้านน้ำจืด กลุ่ม Minnie Mouse โรงเรียนเกาะยาว กลุ่ม Broom และ โรงเรียนบ้านน้ำจืด กลุ่ม Kitty Recycle โดยได้รับทุนการศึกษากลุ่มละ 2,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม ชั้นวางของ โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 9,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม ชุดเตียงนอน โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม ชุดทำความสะอาด โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม กระปุกออมสินนกเงือก และ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม โคมไฟ โดยได้รับทุนการศึกษากลุ่มละ 2,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote จำนวน รางวัลๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาว กลุ่ม Koh Yao Kids และ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม กระเป๋าสานเส้นพลาสติก, รางวัลแชร์ภาพเบื้องหลังกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก จำนวน รางวัลๆ ละ 800 บาท และรางวัลชมเชย Gift Voucher จำนวน รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล รวมมูลค่าทุนการศึกษา 62,000 บาท

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *