ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์

เลื่อน การจัดงานวันไตโลก ประจำปี 2563

ประกาศจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ในปี 2563  ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22  มีนาคม 2563 เวลา 10.00- 19.00 น.  ณ ลานอีเดน  ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ออกไปเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมาร่วมงานและตรวจคัดกรองโรคไต เพื่อป้องกันและกันภาวะแพร่กระจายจากไวรัส COVID 2 019

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็มและคณะทำงานการจัดงานวันไตโลก กล่าวว่า จากการประชุมหารือ คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคไตรวมถึงหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้ เลื่อน การจัดงานวันไตโลกในปี 2563 นี้ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังคงมีสถานการณ์น่าเป็นห่วง ทำให้สมาคมโรคไต และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *