การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

สมาคมการค้าพลังสยาม ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมถนนอากาศสะอาด แสดงพลังทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชาวปทุมวัน  

การขยายตัวของเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยวิกฤติที่สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองในขณะนี้ คือ การเผชิญกับภาวะฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมาคมการค้าพลังสยาม นำโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชนบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวันในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในเขตเมือง อาทิ การล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจร การฉีดพ่นละอองน้ำบนดาดฟ้าโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เพื่อลดปัญหาค่าฝุ่นละอองPM 2.5 เป็นต้น

ล่าสุด สมาคมการค้าพลังสยาม ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน เปิดตัวโครงการถนนอากาศสะอาดเขตปทุม ณ ลานสกาย วอล์ก ชั้น ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนโครงการมหานครปลอดภัย ทำให้กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ประกาศเจตนารมย์และแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการลดมลพิษทางอากาศ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเมืองหลวงต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก นางวัลยา  วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมการค้าพลังสยาม ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชนบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  และ เหล่าจิตอาสา ขบวนรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานทดแทน ร่วมรณรงค์ตั้งแต่แยกปทุมวันจนถึงแยกราชประสงค์ เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขตปทุมวัน

นอกจากนี้ ยังมีบูธกิจกรรมให้ความรู้มากมาย อาทิ การสาธิตการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถยนต์ควันดำ โดยกรมควบคุมมลพิษ นิทรรศการด้านมลพิษทางอากาศ โดยกรมอนามัย พร้อมด้วยการออกบูธแจกต้นไม้ดูดซับมลพิษ จำนวน 200 ต้น การตรวจสุขภาพปอดและประเมินเบื้องต้น โดยศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *