สังคม

แสดงความยินดีที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดร.สมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล เลี้ยงแสดงความยินดี ให้แก่ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย พลเอกประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ และบุญชู  ทัศนประพันธ์ ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยมี ชีพ จุลมนต์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *