การตลาด,  การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

พาณิชย์นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจเข้มหน้ากากอนามัย

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและคุ้มเข้มการจำหน่ายหน้ากากอนามัย พร้อมดำเนินการแก้ปัญหาขาดแคลน เร่งส่งรถโมบายธงฟ้ากระจายสินค้านายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจักร (กอ.รมน.) จังหวัด ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และตัวแทนจากหน่วยงานตำรวจ ลงพื้นที่และตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ทั้งร้านค้าทั่วไปในจังหวัด และห้างสรรพสินค้าทั่วไป

ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์จะกระจายสินค้าเพิ่มเติมด้วยรถโมบายธงฟ้า ของกรมการค้าภายใน โดยจังหวัดได้รับการจัดสรรจำนวน คัน จำนวนหน้ากากอนามัยวันละกว่า 5,000 ชิ้น ซึ่งจะจัดจำหน่ายกระจายไปทั่วจังหวัด โดยจะรับให้ประชาชนเข้าถึงหน้ากากอนามัยทั่วถึงมากขึ้น ทั้งนี้จำจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพ็กละ 4 ชิ้น ราคา 10 บาท นอกจากนี้รถโมบายธงฟ้าจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่น ๆ นำไปขายประชาชนด้วย เนื่องจากสินค้าเหล่านั้นอาจจะมีแนวโน้มขาดแคลน อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มออกจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้จะมีหน้ากากผ้าจากกระทรวงมหาดไทย ที่จะผลิตแจกจ่ายประชาชนจำนวน 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนได้

นอกจากนี้ พาณิชย์จังยังลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์จำหน่ายหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานประสานงานกับนายอำเภอ เพื่อการตรวจสอบที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากพบผู้ใดจำน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *