การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

กรมควบคุมโรค เผยแรงงานหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแรงงานหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 รักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบสถานบันบำราศนราดูร อาการดีขึ้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่งไม่พบเชื้อ รอส่งตัวกลับบ้าน
วันนี้ (8 มีนาคม 2563) นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า จากกรณีพบแรงงานหญิงชาวไทย เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และคัดกรองที่สนาบินสุวรรณภูมิ พบมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ถูกส่งตัวมารักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบสถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่งไม่พบเชื้อดังกล่าว และรอส่งตัวกลับบ้าน

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย จึงได้มีมาตรการเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งอาการตามความเป็นจริงทุกวันอย่างน้อย 14 วัน ที่สำคัญสังเกตอาการหากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย หรือมีอาการเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หากไม่ปฎิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ตามที่ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ขอให้ปฎิติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยการกักกันตัวเอง (Self quarantine) เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังคนใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว และเป็นสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้ประเทศไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *