การเงิน,  การเมือง

“สันติ”เดินหน้าพัฒนาระบบจัดซื้อ-จัดจ้างฯ ภาครัฐปี 63 เน้นความโปร่งใส สร้างระบบการบริการเข้าถึงประชาชน

เมื่อเร็วๆนี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานภายในงานประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม เพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายและการกำหนดคุณสมบัติบริหารจัดการของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานตัวแทนในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการดำเนินการรวมซื้อ – รวมจ่าย ตาม พ.ร.บ. ทั้งนี้เพื่อให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือถึงการเข้าถึงและการให้บริการกับภาคประชาชนในวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงร่างกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการและเป็นแผนงานในการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่ต้องสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *