ศาสนา ธรรมะ วิปัสสนา,  สังคม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้จัดโครงการธรรมโอสถ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาอดิศักดิ์ อภิปุญโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล บรรยายธรรม เรื่อง “ความไม่ประมาท คือหนทางแห่งความสุข” เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้สนใจสำรองที่นั่งเข้าฟังที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2223-1351 ต่อ 3126

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *