การศึกษา,  พาณิชย์,  สุขภาพ

จุรินทร์ สั่งคุมเข้มหน้ากากอนามัย ผนึก สธ.กระจายให้โรงพยาบาลทุกสังกัด

จุรินทร์ สั่งการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ร้านขาย พร้อมทำงานร่วมกระทรวงสาธารณสุขกระจายให้โรงพยาบาลทุกสังกัด รวม 1.2 ล้านชิ้นต่อวันนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยว่า การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (หน้ากากอนามัยสีเขียว) จำนวน 36 ล้านชิ้นต่อเดือน หรือ 1.2 ล้านชิ้นต่อวันนั้น ดำเนินการบริหารจัดการโดยการจัดตั้งศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยโดยบริหารจัดการโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำนวน แสนชิ้น เพื่อกระจายให้แก่ประชาชน ร้านขายยาทั่วประเทศ การบินไทย และกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ ขณะที่อีก แสนชิ้น กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บริหารจัดการ โดยเน้นกระจายไปยังบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลทุกสังกัด เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

สำหรับในกรณีของสมาคมร้านขายยาที่แจ้งว่ายังไม่ได้รับหน้ากากอนามัยนั้น อาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดหลาด เนื่องจากในการประชุมของศูนย์ฯ มีตัวแทนจากร้านขายยาเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดสรรหน้ากากอนามัยไปยังร้านขายยาต่างๆ จำนวนเท่าใด ในรูปแบบการกระจายสินค้าจากโรงงานไปยังร้านขายยาโดยตรงไม่ผ่านสมาคมร้านขายยา เนื่องด้วยเกรงว่าจะเกิดปัญหาคอขวด ทำให้หน้ากากอนามัยไปถึงผู้บริโภคล่าช้า การขนส่งโดยสมาคมร้านขายยามีข้อจำกัด และสมาคมไม่ได้อยู่สถานะที่จะทำนิติกรรมทางธุรกิจกับโรงงานได้ ทั้งนี้ข้อตกลงจะมีการจัดส่งในสัดส่วน 2.5 หมื่นชิ้นต่อวันโดยประมาณ ทั้งนี้กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลร้านขายยา เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบถึงร้านขายยาใดบ้างที่ทางโรงงานจัดส่ง

ในส่วนของราคาจำหน่ายได้ออกประกาศชัดเจนแล้วว่าให้จำหน่ายในราคาชิ้นละ 2.5 บาท สำหรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ในส่วนของหน้ากากอนามัยทางเลือกชนิดอื่น ๆ อาทิ หน้ากากคาร์บอน ถือเป็นสินค้าควบคุมเช่นเดียวกัน โดยกำหนดให้จำหน่ายไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาทุน ทั้งจากต้นทุนการผลิตในโรงงานและต้นทุนการนำเข้า อาทิ หากต้นทุนการผลิตหรือนำเข้า 100 บาท ต้องจำหน่ายไม่เกิน 160 บาท

ทั้งนี้หากตัวแทนจำหน้ารายใด ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือหน้ากากอนามัยทางเลือกชนิดต่างๆ จำหน่ายเกินราคาที่กำหนด จะต้องรับโทษอัตราจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันกรณีค้ากำไรเกินควร ต้องได้รับโทษอัตราจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่นเดียวกับผู้ที่กักตุน ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีสินค้าไว้แล้วไม่จำหน่าย หรือครอบครองไว้ในลักษณะที่ทำผิดกฎหมาย จะต้องรับโทษอัตราจำคุกไม่เกิน ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกัน ซึ่งได้มีคำสั่งตรวจสอบผู้ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่มีกรณียกเว้นใด ๆ

ในกรณีการส่งออกนั้น ไม่อนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยที่ใช้ในประเทศไทยทุกชนิด เนื่องจากได้ประกาศเป็นสินค้าควบคุม นอกจากกรณีหน้ากากชนิดอื่น ที่มีสัญญาการผลิตในไทยเพื่อใช้ในต่างประเทศ โดยเป็นสัญญาระยะยาวใช้ในงานเฉพาะประเภท เช่น หน้ากากป้องกันสารเคมีบ้างประเภท สามารถดำเนินการได้ปกติ นอกจากนี้แนะนำประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากทางเลือกแทน อาทิ หน้ากากผ้า โดยได้รับการรับรองการใช้งานจากกระทรวงสาธารณสุขว่าสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 225 ล้านบาท เพื่อผลิตหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้ประชาชน 50 ล้านชิ้นด้วยเช่นกัน” นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *