การศึกษา,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  เยาวชน

วิศวะมหิดล สานความร่วมมือ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ในโอกาสมาประชุมหารือและประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับการศึกษาในยุคดิสรัพชั่น และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีของภาควิชาต่างๆ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ ธรรมเนียมปฏิบัติ และค่านิยมจากโรงเรียนบรอมส์โกรฟแห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 460 ปี นำเสนอหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูง จัดการเรียนการสอนโดยมีพื้นฐานมาตรฐานมาจากหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ (English National Curriculum) และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนหลักสูตร IGCSE, AS และ A-Level เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ในประเทศไทยและทั่วโลก

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *