สังคม,  สุขภาพ

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID-19

นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ให้ความสำคัญร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โดยมี นายประวิช  สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ในการส่งมอบ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ณ กระทรวงสาธารณสุข ไปเมื่อเช้าวันนี้
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *