พาณิชย์,  สุขภาพ

พาณิชย์ สรุปผลการจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเพิ่มเป็น 107 ราย (ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563)

นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามมาตรา 252829 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ วันที่ 9  มีนาคม  2563 มีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว จำนวน 107 ราย แบ่งเป็น การจับกุมในเขต กทม. จำนวน 77 ราย และในต่างจังหวัด 30 ราย

เมื่อแยกเป็นความผิดแต่ละข้อหาจากจำนวนการจับกุม 107 รายดังกล่าว พบว่าเป็นการจับกุมข้อหาขายเกินราคาควบคุมจำนวน 4 ราย ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำนวน 28 ราย และข้อหาขายแพงเกินสมควรจำนวน 75 ราย ในจำนวนนี้เป็นการกระทำความผิดจากการขายผ่านออนไลน์จำนวน 15 ราย และมีผู้ถูกจับกุมทั้งในเขต กทม.และต่างจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในข้อหาขายเกินราคาควบคุม มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ข้อหาขายแพงเกินสมควรจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท และหากเป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายก็ต้องแจ้งปริมาณการถือครองสินค้า ต่อกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หากพบเห็นผู้กระทำผิด โปรดแจ้งข้อมูลและหลักฐานมายัง สายด่วน 1569 หรือสื่อโซเชียลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *