คมนาคม,  ประกาศ,  สุขภาพ

ไทยสมายล์ ยกเลิกเที่ยวบินฮ่องกงชั่วคราว เริ่ม 13 มี.ค. – 28 มี.ค. 2563

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศให้ทุกสายการบินของไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการรับผู้โดยสารจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและออก

สายการบินไทยสมายล์ พิจารณาแล้วว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารตลอดจนพนักงานที่เกี่ยวข้อง

สายการบินไทยสมายล์จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นการชั่วคราวเที่ยวบิน รายละเอียดเส้นทางไป-กลับ ดังนี้

เส้นทางภูเก็ต-ฮ่องกง เที่ยวบินที่ WE608/WE609 (เที่ยวบินร่วม TG2608/2609) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 – 28 มีนาคม 2563

เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เที่ยวบินที่ WE630/631 (เที่ยวบินร่วม TG2630/2631) มีผลตั้งแต่วันที่ 16-28 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการประกาศจากสายการบินไทยสมายล์อีกครั้ง

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในวันดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวกโดยการคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากผู้โดยสารยังคงมีความประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สายการบินฯ จะดำเนินการโอนย้ายท่านไปในเที่ยวบินของสายการบินไทย

ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางบินสามารถทำได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563

ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) 13 แห่งทั่วประเทศในเวลาทำการ หรือ Call Center โทร 1181, 0-2118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *