การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

โฆษกรัฐบาล ขอพรรคฝ่ายค้านอย่านำ COVID-19 มาเป็นประเด็นการเมือง

จากการที่พรรคฝ่ายค้านมีการกล่าวหาว่ารัฐบาลจัดการ Covid-19 ล้มเหลวโดยไม่พิจารณาถึงข้อเท็จจริง และความทุ่มเทตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้ นั้น ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน รัฐบาลถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีมาตรฐานในการควบคุมภาวะโรคระบาดอุบัติใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 33 ของโลก และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เป็นประเทศอันดับ 1 ของเอเชีย ซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย จากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 59 ราย

ในส่วนของการจัดการ การคัดกรอง ได้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดมาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา มีการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์มาตามลำดับ ปัจจุบัน นายกฯ ได้ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งล่าสุด ได้ยกระดับการกำหนดมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นถึง 3 ขั้นตอน คือ

1. คัดกรองที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล ในการดำเนินการเพื่อขอตรวจลงตราเดินทางเข้ามายังประเทศไทย

2. การแสดงใบรับรองแพทย์เมื่อมีการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก่อนการเดินทางขึ้นเครื่องบิน

และ 3. มาตรการในประเทศที่คัดกรองที่สนามบิน และเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้า 14 วัน

นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เพิ่มรายการโรคติดเชื้อCOVID-19 ให้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุมดูแลทั้งการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แม้การอออแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 คือ ไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศ แต่รัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสนับสนุนการบริการของหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

จึงขอวิงวอนทุกฝ่ายหยุดใช้สถานการณ์สร้างความขัดแย้งทางการเมือง และหันมาร่วมมือร่วมใจ ฝ่าฟันสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ไปด้วยกัน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *