การตลาด,  การเมือง,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  เกษตร,  แรงงาน

“เซ็นทรัลพัฒนา” หนุนเศรษฐกิจไทย เปิดพื้นที่ฟรีช่วยเกษตรกร ชวนไทยอุดหนุนไทย ช้อป & ชมกล้วยไม้ 1 ล้านช่อ พร้อมเตรียมแผนช่วยผู้ประกอบการอีกหลายรายทั่วประเทศ   

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทย เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ฐานราก เปิดพื้นที่ฟรีภายในศูนย์การค้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้จัดจำหน่ายผลิตผลและสินค้าคุณภาพดี ประเดิมจัดกิจกรรม “โครงการกระจายดอกกล้วยไม้ 1 ล้านช่อเพื่อเกษตรกรไทย” โดยจับมือร่วมกับ จังหวัดนครปฐมสำนักงานพานิชย์จังหวัดนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้จังหวัดนครปฐม สมาคมเกษตรกรผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย และสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ จำกัด พร้อมแผนผลักดันเศรษฐกิจต่อเนื่องช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและเศรษฐกิจรายย่อยในทุกภูมิภาค เตรียมจับมือหน่วยงานรัฐช่วยกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในประเทศ กระตุ้นไทยช่วยไทย ชุมชนรอด เศรษฐกิจชาติรอด สร้างแรงกระเพื่อมเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่องทั่วประเทศ ลุยจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ 33 สาขาทั่วประเทศ ดึงเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีพื้นกระจายสินค้าคุณภาพสู่คนไทย

ดรณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจเซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนจะช่วยกันได้คือ การร่วมแรงร่วมใจที่จะช่วยกันฟื้นฟูให้สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ในฐานะภาคเอกชน เซ็นทรัลพัฒนาเองเป็น Eco-System ใหญ่ ซึ่งศูนย์การค้าชั้นนำของเรามีการผนึกกำลังกันอย่างแข็งแกร่งครอบคลุม 33 สาขาทั่วประเทศ และล้วนตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพที่เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนและชุมชน จึงเป็นที่มาให้เราริเริ่มช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการเปิดพื้นที่และจัดกิจกรรมช่วยกระจายสินค้า ซึ่งภาคเกษตรต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในขณะนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้เกษตรกรไม่สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ โดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างประเทศจีน ทำให้ประเทศสูญเสียรายได้นับล้านบาท”

ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวเสริมว่า “เราจึงนำร่องโครงการดึงเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในหลายภาคส่วนได้มีโอกาสกระจายและระบายสินค้า เน้นเชิญชวนไทยอุดหนุนไทย ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานราก เพื่อให้ทุกคนรอดไปด้วยกัน โดยเริ่มต้นที่ โครงการกระจายดอกกล้วยไม้ 1 ล้านช่อเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเร่งระบายผลผลิตดอกกล้วยไม้สกุลหวายจากจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นแหล่งส่งออกกล้วยไม้อันดับหนึ่งของประเทศ ทางเราจะสนับสนุนพื้นที่การขาย และทำการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตรูปแบบต่างๆ เช่น ช่อดอกกล้วยไม้ พวงมาลัยจากดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้กระถางประดับอื่นๆ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมีมาจัดจำหน่ายที่ศูนย์การค้าของเรา ภายในงานพบกับไฮไลท์ประติมากรรมนกยูงแพนหางอย่างอลังการ นำเสนอความอ่อนช้อยของการออกช่อของดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นการนำกล้วยไม้ประเภทช่อมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนประชาชนคนทั่วมาอุดหนุนกล้วยไม้ไทยกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, และเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ในระหว่างเดือนมีนาคม  เมษายนนี้

คุมเข้มมาตรการดูแลความสะอาด และความปลอดภัยภายในศูนย์การค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทางศูนย์การค้ายังไม่เคยพบผู้ติดเชื้อที่ศูนย์ฯ ทุกสาขาทั่วประเทศแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ฯ ได้สร้างความมั่นใจให้ประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัยของศูนย์การค้าของเซ็นทรัลฯ ทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ จึงคุมเข้มมาตรการดูแลความสะอาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า ตามนโยบายภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ Big Cleaning เป็นประจำ มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในศูนย์ฯ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกจุดที่มีการสัมผัส พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด บริเวณทางเข้า-ออก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัล ภูเก็ตเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมจุดให้บริการเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยทั่วศูนย์ฯ รวมถึงดูแล คัดกรอง และเฝ้าระวังด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน พนักงานร้านค้า และลูกค้าก่อนเข้าภายในศูนย์ฯ กรณีพนักงานที่มีการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงจะต้องหยุดงาน 14 วันเพื่อประเมินอาการ และมีการตรวจสอบประวัติ รวมถึงให้ทำแผนประเมินสุขภาพพร้อมรายงานกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนครบกำหนดเวลา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ขอเชิญชาวไทยร่วม “ช้อป ชม” ความสวยงามของหมู่มวลดอกกล้วยไม้ในงานโครงการกระจายดอกกล้วยไม้ 1 ล้านช่อ เพื่อเกษตรกรไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 18-22 มีนาคม 2563, 25 มีนาคม-7 เมษายน 2563 และ 11-15 เมษายน 2563 ร่วมด้วยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา วันที่ 3-20 มีนาคม 2563 และ 10-19 เมษายน 2563, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต วันที่ 12–18 มีนาคม 2563 และ 10-19 เมษายน 2563, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า วันที่ 24-30 มีนาคม 2563 และ 9-15 เมษายน 2563   

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *