การศึกษา,  สุขภาพ

ย้ำกันชัดๆ อีกที ถาม-ตอบ ๙ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ โควิด๑๙ โดย หมอยง

๙ ข้อสงสัยกับโควิด-๑๙

ถาม-เดินสวนกันติดโรคได้

ตอบ-ไม่ติด เพราะโควิด-๑๙ ติดต่อกันทางฝอยละอองหากไม่มีการไอ หรือจาม แนะนำให้มีระยะห่าง 2 เมตร หากมีอาการของโรคหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด

ถาม-จับของที่ส่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อ

ตอบ-แทบไม่มีโอกาสเป็นไปได้ แต่เพื่อความมั่นใจแนะนำให้ล้างมือ ทั้งก่อนและหลังสัมผัสสิ่งของที่มีความกังวล

ถาม-ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ตอบ-ในคนปกติที่ไม่มีอาการป่วย แนะนำให้ใส่เมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชนหรือต้องพบเจอคนจำนวนมาก เช่น โดยสารรถไฟฟ้า รถประจำทาง เดินห้าง ไปตลาด ฯลฯ ในคนที่มีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจแนะนำให้ใส่ตลอดวลาที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ถาม-ปัจจุบันมียาและวัคซีนสำหรับโควิด-๑๙

ตอบ-ปัจจุบันมียาต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัส ในส่วน ของวัคซีนเริ่มมีการศึกษาวิจัยกันทั่วโลก แต่ยังต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาอีกสักระยะหนึ่ง

ถาม-ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อโควิดมากกว่าคนทั่วไป

ตอบ-ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้เท่ากันในทุกอายุ เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ทุกคนยังไม่มีภูมิต้านทานโรคแต่ความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วยเมื่อติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงได้มากกว่า

ถาม-ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้

ตอบ-ช่วงระยะฟักตัวของโรค ๑-๑๔ วัน สามารถแพร่เชื้อได้ ในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากแหล่งระบาดของโรค จึงต้องเก็บตัวที่บ้าน ๑๔ วัน หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน และรักษาระยะห่างจากผู้อื่น ๒ เมตร

ถาม-เป็นแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีก

ตอบ-โดยปกติแล้วเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาเมื่อเป็นแล้วจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ แต่ในกรณีของโควิด๑๙ ยังไม่มีรายงานมากเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ

ถาม-ติดจากคนสู่สัตว์ และสัตว์สู่คนได้

ตอบ-ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงติดเชื้อหรือเป็นพาหะแพร่กระจาย เชื้อโควิด๑๙ ได้ แม้จะมีกรณีที่พบสุนัขติดเชื้อโควิด๑๙ แต่ก็มีเชื้อไวรัสค่อนข้างต่ำ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสัตว์เลี้ยงเป็นพาหะพร่เชื้อสู่คนได้

ถาม-โควิด๑๙ ทนอากาศร้อนที่ไทยไม่ได้

ตอบ-เชื้อไวรัสทนความร้อนได้ไม่ดี มักตายง่ายโดยสภาวะอากาศร้อนมากกว่าอากาศขึ้นหรือเย็น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา

คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *